• Social Enterprise NL, de Gemeente Amersfoort, de G40 en Platform31 presenteren

   

  Het Social Enterprise Overheidscongres
   
  De maatschappelijke uitdaging centraal

   

  25 SEPTEMBER 2019

  De Prodentfabriek - Amersfoort

 • De maatschappelijke uitdaging centraal

   

  Luchtvervuiling, armoede, schulden, klimaatverandering, werkloosheid. De samenleving wordt geconfronteerd met taaie uitdagingen. Overheden kunnen deze niet alleen oplossen. Sociale ondernemingen zijn hierbij een belangrijke partner. Zij richten zich op het oplossen van maatschappelijk vraagstukken. Om de samenwerking tussen overheden en sociale ondernemingen te verbeteren organiseren we voor de zesde keer het Social Enterprise Overheidscongres, dit jaar met als thema: de maatschappelijke uitdaging centraal!

   

  Wilt u inzichten opdoen over hoe sociale ondernemingen kunnen helpen met het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in uw regio? Leren van beleidsmakers uit binnen en buitenland? Inspirerende sociale ondernemingen ontmoeten en praktische inzichten opdoen? Kom dan op 25 september naar de Prodentfabriek in Amersfoort voor de zesde editie van het Social Enterprise Overheidscongres


  De eerste plenaire sprekers zijn bekend, de inschrijvingen geopend en de komende weken worden meer programma-onderdelen bekend gemaakt.

   

  Het congres wordt georganiseerd door Social Enterprise NL in partnerschap met de gemeente Amersfoort, de G40 en Platform31.

 • Praktische informatie

  Wanneer

  Woensdag 25 september 2019 (09.00-17.30)

  Waar
   

  De Prodentfabriek, Amersfoort.

  Kosten

  • Leden Social Enterprise NL: € 99,00
  • Gemeenten, provincies en Rijksoverheid: € 195,00
  • Overig: € 250,00

   Alle prijzen exclusief btw.
 • Sprekers 2019

  Een greep uit de sprekers en deelsessies.

  Fatma Koşer Kaya (Wethouder Amersfoort)

  "Naar een sociaal ondernemend Amersfoort"

  Fatma Koşer Kaya is sinds 2018 wethouder in Amersfoort en onder andere verantwoordelijk voor economie, arbeidsmarkt en circulaire economie. Daarvoor was zij Tweede Kamerlid voor D66. Waarom zet Amersfoort in op sociaal ondernemerschap en hoe kijkt Koser Kaya naar de relatie tussen sociale ondernemingen en gemeenten? Op 25 september deelt zij haar visie!

  Gerry Higgins (Social Enterprise World Forum)

  "Lessons from the Scottish social enterprise sector"

  Gerry Higgins is sinds 2019 de managing director van het Social Enterprise World Forum en was de afgelopen 13 jaar CEO van Community Enterprise Scotland (CEIS). Higgins heeft aan de basis gestaan van de spectaculaire ontwikkeling van het Schotse ecosysteem voor sociaal ondernemerschap en ruime ervaring met het werken op overheden. Wat kan Nederland leren van Schotland? Op 25 september hoort u het!

  Bas van Abel (De Clique / Fairphone)

  "Van internationale naar lokale impact"

  Bas van Abel is een prijswinnende sociaal ondernemer en oprichter van Fairphone. Eind 2018 stopte Van Abel als CEO van Fairphone en inmiddels staat hij aan de basis van een nieuwe social enterprise: De Clique. Hiermee willen hij en de mede-oprichters lokale afvalstromen nieuw leven geven. Waarom gelooft Van Abel in sociaal ondernemerschap om maatschappelijke uitdagingen - zowel internationaal als lokaal - aan te pakken en hoe reflecteert hij op de rol van de overheid? Mis deze key note niet!

  Willemien Vreugdenhil (Wethouder Ede / G40)

  "De pilot voorbij"

  Willemien Vreugdenhil is wethouder Economie in Ede en tevens voorzitter van de pijler Werk en Economie van de G40. Zij gelooft sterk in sociaal ondernemerschap om maatschappelijke opgaven op een ondernemende manier aan te pakken en werkt daarom graag mee aan het Social Enterprise Overheidscongres! Vreugdenhil gaat onder andere in gesprek met haar collega wethouder Koser Kaya over de wisselwerking tussen sociale ondernemingen en gemeenten.

  Hamit Karakus (directeur Platform31)

  “Steden met impact”

  Platform31 werkt dagelijks met gemeenten en andere partners uit haar netwerk aan maatschappelijke vraagstukken. Sociale ondernemingen leveren een belangrijke bijdrage aan de stedelijke ontwikkeling en de Sustainable Development Goals. Platform31 brengt al deze spelers bijeen en laat ze van elkaar leren. Karakus vertelt wat een netwerkorganisatie kan betekenen om gemeenten en sociale ondernemingen dichter bij elkaar te brengen.

  Bart Krull (dagvoorzitter / Social Enterprise NL)

  “Samenwerking door gemeenschappelijk belang”

  Bart Krull legt graag een verbinding tussen mensen of organisaties. Nog mooier is het als er ondanks ogenschijnlijke tegenstellingen een gemeenschappelijk belang blijkt te zijn, op basis waarvan samenwerking ontstaat. Krull is actief als business developer bij Social Enterprise NL en als dagvoorzitter op het Social Enterprise Overheidscongres.

 • Deelsessies

  Als deelnemer kunt u kiezen uit drie sessies. Tijdens de eerste twee ronden staan de maatschappelijke vraagstukken centraal, zoals langdurige werkloosheid, luchtvervuiling, schuldenproblematiek. Taaie vraagstukken waarvoor sociaal ondernemers innovatieve oplossingen hebben. Wat kunt u als gemeente of provincie doen om het klimaat voor sociale ondernemingen te verbeteren? Dat staat centraal in de derde ronde, dan komen beleidsinstrumenten aan bod. Hierbij alvast een tipje van de sluier.

  Stadslogistiek

  Met Willem Boverhof (Cycloon)

   

  In veel coalitieakkoorden kom het voorbij: de luchtkwaliteit moet omhoog. Ondertussen neemt het online shoppen - en bezorgen - explosief toe, inclusief vele dieselbusjes. Sociale
  onderneming Cycloon biedt een alternatief en heeft een bredere visie op duurzame stadslogistiek. In
  deze sessie gaan we in op de toekomst van stadslogistiek. Waar gaat het naar toe
  en kan stadslogistiek echt uitstootvrij?

  Schulden

  Met Jaime Jorba Bos (Faircasso)

   

  Schulden veroorzaken vaak nieuwe schulden. Dat kan anders. Sociale onderneming Faircasso wil dat heel Nederland op een sociale manier gaat incasseren - en levert hiervoor een concrete oplossing.
  De focus: niet onderuit halen, maar overeind helpen. Deze sessie draait om de vragen: Hoe werkt dat? Wat vraagt een brede oplossing van gemeenten en andere organisaties?

  Statushouders

  Met Ruud Dorenbos (Platform31) Annemiek Dresen (NewBees)

   

  De arbeidsparticipatie van statushouders blijft te vaak achter. Is (sociaal) ondernemerschap voor statushouders een mogelijk meer effectieve route naar snellere arbeidsparticipatie, inburgering en integratie dan de loondienst? Hoe krijgen statushouders de beste kans om zijn of haar talent te benutten? Daarover gaat deze deelsessie met Platform31 en sociale onderneming NewBees.

  Leefbare wijken

  Met Nathan Rozema (Krachtstation) & Annet van Otterloo (De Afrikaanderwijk Coörporatie)

   

  In aandachtswijken ligt het welzijnsniveau onder het gemiddelde van de stad, terwijl er vaak miljoenen in deze wijken wordt geïnvesteerd. Hoe kunnen (sociale) Hoe kunnen bewonersbedrijven helpen om een nieuwe dynamiek in een wijk te brengen? Wat is de rol van de gemeente? Daarover gaan Krachtstation (Utrecht) en De Afrikaanderwijk Coörporatie (Rotterdam) met u in gesprek.

  Q&A met Gerry Higgins

  Met Gerry Higgins

   

  Gerry Higgins is sinds 2019 de managing director van het Social Enterprise World Forum en was directeur van Community Enterprise Scotland. Higgins heeft aan de basis gestaan van de spectaculaire ontwikkeling van het Schotse ecosysteem voor sociaal ondernemerschap en ruime ervaring met het werken op overheden. Wat kan Nederland leren van Schotland? Ga tijdens deze deelsessie met Gerry in gesprek.

  Resultaat financiering

  Met Astrid Kaag (Provincie Brabant) & Ruben Koekoek (Social Finance NL)

   

  Betalen voor resultaat, sociale ondernemingen opschalen en private investeerders betrekken. In het Brabant Outcomes Fund (BOF) komt het allemaal samen. Na een jaar van voorbereiding zijn in juli de eerste trajecten van start gegaan. Tijdens deze sessie deelt de provincie Brabant haar lessen en gaat Social Finance NL in op de (on)mogelijkheden van resultaatfinanciering.

  Sociaal Inkopen

  Met Provincie Noord-Brabant, gemeente Oosterhout & Buy Social

   

  Overheden staan voor het publieke belang. Toch vertaalt dat zich bij inkoopbeslissingen niet altijd in een focus op impact, door bijvoorbeeld in te kopen bij sociale ondernemingen. Hoe komt dat?
  Tijdens deze sessie vertelt de provincie Noord-Brabant waarom ze voor Buy Social hebben gekozen om sociaal inkopen door gemeenten én door de eigen organisatie te stimuleren.

  De SDG gemeente

  Met Marcel Herms en Desirée van de Ven (gemeente Utrecht)

   

  De gemeente Utrecht zet zich in om de impact van SDG’s te versterken en stimuleert inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven om actie te ondernemen. In deze workshop vertelt de gemeente hoe zij bevordert dat bedrijven SDG’s een rol in hun onderneming geven en hoe de gemeente daarbij kan helpen.

 • Tickets

  Via het onderstaande formulier kunt u zich inschrijven, betaling gaat via factuur achteraf. U kunt één persoon per keer inschrijven. Klik hier om het aanmeldformulier in een nieuw venster te openen. Vragen? Neem contact op met loek@social-enterprise.nl.

   

  Let op: is het formulier niet zichtbaar of wordt de pagina in het nieuwe venster niet weergegeven? Dan is uw browser wellicht verouderd. Probeer het nogmaals via een andere browser op uw computer of telefoon.

 • Betalingsvoorwaarden

  Indien u verhinderd bent, kunt u een collega in uw plaats te sturen. De kosten voor deelname komen dan voor rekening van uw collega en komen voor u te vervallen. Wel dient u dit vooraf door te geven aan de organisatie via info@social-enterprise.nl. Is dit niet mogelijk en wilt u zich afmelden voor de bijeenkomst? Tot 14 dagen (11 september) voor de bijeenkomst bent u Social Enterprise NL € 75 annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering minder dan 14 dagen voor de bijeenkomst bent u Social Enterprise NL het volledige bedrag verschuldigd.

   

  Betaling dient te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die met betrekking tot de invordering van het door de koper/afnemer verschuldigde en niet tijdig betaalde zijn gemaakt, zijn voor rekening van de koper/afnemer. Deze kosten worden op minimaal 10% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen tenminste € 100 per vordering bedragen.

   

  Alle getoonde kosten zijn exclusief btw.

 • Aftermovie 2018

 • Partners

  Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende partners: Gemeente Amersfoort, de provincie Utrecht, de G40 en Platform31.

  Partner

  Partner

  Partner

  Partner