• Social Enterprise NL, de Gemeente Amersfoort, de G40 en Platform31 presenteren

   

  Het Social Enterprise Overheidscongres
   
  De maatschappelijke uitdaging centraal

   

  25 SEPTEMBER 2019

  De Prodentfabriek - Amersfoort

 • De maatschappelijke uitdaging centraal

   

  Luchtvervuiling, armoede, schulden, klimaatverandering, werkloosheid. De samenleving wordt geconfronteerd met taaie uitdagingen. Overheden kunnen deze niet alleen oplossen. Sociale ondernemingen zijn hierbij een belangrijke partner. Zij richten zich op het oplossen van maatschappelijk vraagstukken. Om de samenwerking tussen overheden en sociale ondernemingen te verbeteren organiseren we voor de zesde keer het Social Enterprise Overheidscongres, dit jaar met als thema: de maatschappelijke uitdaging centraal!

   

  Wilt u inzichten opdoen over hoe sociale ondernemingen kunnen helpen met het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in uw regio? Leren van beleidsmakers uit binnen en buitenland? Inspirerende sociale ondernemingen ontmoeten en praktische inzichten opdoen? Kom dan op 25 september naar de Prodentfabriek in Amersfoort voor de zesde editie van het Social Enterprise Overheidscongres

   

  Het congres wordt georganiseerd door Social Enterprise NL in partnerschap met de gemeente Amersfoort, de G40 en Platform31.

 • Praktische informatie

  Datum & Locatie

  Het Social Enterprise Overheidscongres vindt plaats op woensdag 25 september 2019.

   

  De locatie van het congres is de Prodentfabriek in Amersfoort

  Programma (onder voorbehoud)

  Kosten

  Voor het congres zijn drie typen kaarten beschikbaar:

  • Leden Social Enterprise NL: €99,00 (ex. btw)
  • Overheden (regionaal en nationaal): €195,00 (ex. btw)
  • Overig: €250,00 (ex. btw)
  Koop hier je kaart voor het congres!

  Vragen of meer informatie?

  Heeft u een vraag over het congres? Neem dan contact op via info@social-enterprise.nl.

 • Sprekers 2019

  Een greep uit de sprekers en deelsessies.

  Fatma Koşer Kaya (Wethouder Amersfoort)

  "Naar een sociaal ondernemend Amersfoort"

  Fatma Koşer Kaya is sinds 2018 wethouder in Amersfoort en onder andere verantwoordelijk voor economie, arbeidsmarkt en circulaire economie. Daarvoor was zij Tweede Kamerlid voor D66. Waarom zet Amersfoort in op sociaal ondernemerschap en hoe kijkt Koser Kaya naar de relatie tussen sociale ondernemingen en gemeenten? Op 25 september deelt zij haar visie!

  Gerry Higgins (Social Enterprise World Forum)

  "Lessons from the Scottish social enterprise sector"

  Gerry Higgins is sinds 2019 de managing director van het Social Enterprise World Forum en was de afgelopen 13 jaar CEO van Community Enterprise Scotland (CEIS). Higgins heeft aan de basis gestaan van de spectaculaire ontwikkeling van het Schotse ecosysteem voor sociaal ondernemerschap en ruime ervaring met het werken op overheden. Wat kan Nederland leren van Schotland? Op 25 september hoort u het!

  Bas van Abel (De Clique / Fairphone)

  "Van internationale naar lokale impact"

  Bas van Abel is een prijswinnende sociaal ondernemer en oprichter van Fairphone. Eind 2018 stopte Van Abel als CEO van Fairphone en inmiddels staat hij aan de basis van een nieuwe social enterprise: De Clique. Hiermee willen hij en de mede-oprichters lokale afvalstromen nieuw leven geven. Waarom gelooft Van Abel in sociaal ondernemerschap om maatschappelijke uitdagingen - zowel internationaal als lokaal - aan te pakken en hoe reflecteert hij op de rol van de overheid? Mis deze key note niet!

  Willemien Vreugdenhil (Wethouder Ede / G40)

  "De pilot voorbij"

  Willemien Vreugdenhil is wethouder Economie in Ede en tevens voorzitter van de pijler Werk en Economie van de G40. Zij gelooft sterk in sociaal ondernemerschap om maatschappelijke opgaven op een ondernemende manier aan te pakken en werkt daarom graag mee aan het Social Enterprise Overheidscongres! Vreugdenhil gaat onder andere in gesprek met haar collega wethouder Koser Kaya over de wisselwerking tussen sociale ondernemingen en gemeenten.

  Hamit Karakus (directeur Platform31)

  “Steden met impact”

  Platform31 werkt dagelijks met gemeenten en andere partners uit haar netwerk aan maatschappelijke vraagstukken. Sociale ondernemingen leveren een belangrijke bijdrage aan de stedelijke ontwikkeling en de Sustainable Development Goals. Platform31 brengt al deze spelers bijeen en laat ze van elkaar leren. Karakus vertelt wat een netwerkorganisatie kan betekenen om gemeenten en sociale ondernemingen dichter bij elkaar te brengen.

  Bart Krull (dagvoorzitter / Social Enterprise NL)

  “Samenwerking door gemeenschappelijk belang”

  Bart Krull legt graag een verbinding tussen mensen of organisaties. Nog mooier is het als er ondanks ogenschijnlijke tegenstellingen een gemeenschappelijk belang blijkt te zijn, op basis waarvan samenwerking ontstaat. Krull is actief als business developer bij Social Enterprise NL en als dagvoorzitter op het Social Enterprise Overheidscongres.

 • Deelsessies: Maatschappelijke Thema's

  Tijdens de eerste twee ronden staan de maatschappelijke vraagstukken centraal, zoals langdurige werkloosheid, luchtvervuiling, schuldenproblematiek. Taaie vraagstukken waarvoor sociaal ondernemers innovatieve oplossingen hebben. Als deelnemer kunt u kiezen uit twee van onderstaande sessies.

  Schulden

  Met Jaime Jorba Bos (Faircasso) & Ahmed Ajjaji (gemeente Rotterdam)

   

  Schulden veroorzaken vaak nieuwe schulden. Dat kan anders. Sociale onderneming Faircasso wil dat heel Nederland op een sociale manier gaat incasseren - en levert hiervoor een concrete oplossing.
  De focus: niet onderuit halen, maar overeind helpen. Deze sessie draait om de vragen: Hoe werkt dat? Wat vraagt een brede oplossing van gemeenten en andere organisaties?

  Circulaire Economie

  Met Henk Bos (Weee Nederland)

   

  Om de Circulaire Economie te laten slagen zullen meerdere disciplines binnen een gemeente moeten samenwerken. Weee Nederland biedt een platform om rond de inzamelingvan e-waste verschillende sorteer- en hergebruikprojecten op te zetten. Centraal hierin staan sociale werkgelegenheid, reductie van CO2-uitstoot en hergebruik van materiaal. In deze sessie deelt Weee Nederland hoe zij via hun innovatieve aanpak bijdragen aan de circulaire economie.

  Statushouders

  Met Ruud Dorenbos (Platform31), Christian de Kraker (Rijksuniversiteit Groningen) & Annemiek Dresen (NewBees)

   

  De arbeidsparticipatie van statushouders blijft te vaak achter. Is (sociaal) ondernemerschap voor statushouders een mogelijk meer effectieve route naar snellere arbeidsparticipatie, inburgering en integratie dan de loondienst? Hoe krijgen statushouders de beste kans om zijn of haar talent te benutten? Daarover gaat deze deelsessie met Platform31, de RUG en sociale onderneming NewBees.

  Duurzame mobiliteit

  Met Alex van der Woerd (Buurauto) & Else Veldman (De Verkeersonderneming)

   

  Duurzame mobiliteit heeft de toekomst. Hoe dit eruitziet, weet niemand precies, maar dit kan niet zonder autodelen. In deze sessie delen de Verkeersonderneming en Buurauto - actief in 11 gemeenten - haar visie op elektrisch rijden voor elke burger en welke consequenties elektrisch rijden en het delen van auto's heeft op het beleid van gemeenten en provincies.

  Leefbare wijken

  Met Nathan Rozema (Krachtstation) & Kim de Leeuw (gemeente Utrecht)

   

  In aandachtswijken ligt het welzijnsniveau onder het gemiddelde van de stad, terwijl er vaak miljoenen in deze wijken wordt geïnvesteerd. Hoe (sociale) kunnen bewonersbedrijven helpen om een nieuwe dynamiek in een wijk te brengen? Wat is de rol van de gemeente? Daarover gaat Krachtstation (Utrecht) met u in gesprek.

  Stadslogistiek

  Met Willem Boverhof (Cycloon) en Anne-Marie Nelck (Transport en Logistiek Nederland)

   

  In veel coalitieakkoorden komt het voorbij: de luchtkwaliteit moet omhoog. Ondertussen neemt het bezorgen van online bestellingen explosief toe, inclusief vele dieselbusjes. TLN wil in 2025 zero emissie in de binnensteden. Cycloon biedt een alternatief en heeft een bredere visie op duurzame stadslogistiek. In deze sessie gaan we in op de toekomst van stadslogistiek. Waar gaat het naar toe en kan stadslogistiek echt uitstootvrij?

  Jeugdzorg

  Met Huub Hopman (TriUnity) en Dineke Hartman (Autismehuis)

   

  De decentralisatie van de jeugdzorg verloopt niet zonder uitdagingen. Veel gemeenten kampen met tekorten waardoor voorzieningen in gevaar dreigen te komen. Verschillende sociale ondernemingen willen hier vernieuwing brengen. In deze sessie lichten Autismehuis en TriUnity toe waarom zij denken dat nieuwe oplossingen nodig zijn, waar je als sociaal ondernemer in de jeugdzorg tegenaan loopt en nodigen deelnemers uit om creatief mee te denken.

  Jeugdwerkloosheid

  Met Leo van Loon & Laura van Halteren (Buzinezzclub) en Claudia Toet (gemeente Rotterdam)

   

  De economie trekt aan, maar levert dit ook kansen op voor jongeren zonder werk of startkwalificatie? Hoe maken zij de stap naar werk of opleiding? Sociale onderneming de Buzinezzclub heeft een programma ontwikkeld dat al jaren succesvolle resultaten behaalt. In deze sessie deelt oprichter Leo van Loon zijn visie op jeugdwerkloosheid en gaat in hij op de werkwijze van de Buzinezzclub en de rol van de gemeente in het terugdraaien van jeugdwerkloosheid.

  Right To Challenge

  Annet van Otterloo (De Afrikaanderwijk Coöperatie) & Kristel Jeuring (LSA Bewoners)

   

  In aandachtswijken ligt het welzijnsniveau onder het gemiddelde van de stad, terwijl er vaak miljoenen in deze wijken wordt geïnvesteerd. Via Right to Challenge (R2C) kunnen bewoners taken de gemeente overnemen als zij denken dat het slimmer, beter, goedkoper of anders kan. Hoe werkt en gaat dat? Daarover gaan de Afrikaanderwijk Coöperatie (Rotterdam) en LSA Bewoners met u in gesprek.

  Eenzaamheid

  Met Stéphanie van Gerven (Thuisafgehaald) & Irene Mommers (Diagnose Voeding en Gezondheid)

   

  Eenzaamheid, met name onder ouderen, is een groot probleem dat bij veel gemeenten op de agenda staat. Via het platform van Thuisafgehaald worden thuiskoks gekoppeld aan eenzame ouderen. Een win-win situatie, want naast een gezonde maaltijd worden er nieuwe contacten opgedaan. Dat zijn geen mooie beloften, de resultaten zijn via meerdere onderzoeken aangetoond. Samen met een expert op het gebied van eenzaamheid duiken we in de aanpak van Thuisafgehaald en formuleren we lessen voor eenzaamheidsbeleid.

  Voedseltransitie

  Met Boudewijn Tooren (Herenboeren) & Pieter Rijzebol​ (Provincie Gelderland)

   

  Er is een stevige omslag nodig naar een andere manier van eten produceren en consumeren. Herenboeren Nederland is een beweging die aantoont dat de productie van ons dagelijks voedsel duurzamer kan. Dit doen zij door burgers te helpen bij het opzetten van coöperatieve boerderijen, waarop consumenten samen vraaggestuurd produceren en consumeren.

  De SDG gemeente

  Met Marcel Herms (gemeente Utrecht) & Arthur Lippus (ANNE)

   

  De gemeente Utrecht zet zich in om de impact van SDG’s te versterken en stimuleert inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven om actie te ondernemen. In deze workshop vertelt de gemeente, bijgestaan door ANNE, hoe zij bevordert dat bedrijven SDG’s een rol in hun onderneming geven en hoe de gemeente daarbij kan helpen.

 • Deelsessies: Beleidsinstrumenten

  Wat kunt u als gemeente of provincie doen om het klimaat voor sociale ondernemingen te verbeteren? Dat staat centraal in de derde ronde, dan komen beleidsinstrumenten aan bod. Als deelnemer kunt u kiezen uit één van onderstaande sessies.

  Resultaatfinanciering

  Met Astrid Kaag (Provincie Noord-Brabant) & Ruben Koekoek (Social Finance NL)

   

  Betalen voor resultaat, sociale ondernemingen opschalen en private investeerders betrekken. In het Brabant Outcomes Fund (BOF) komt het allemaal samen. Na een jaar van voorbereiding zijn in juli de eerste trajecten van start gegaan. Tijdens deze sessie deelt de provincie Brabant haar lessen en gaat Social Finance NL in op de (on)mogelijkheden van resultaatfinanciering.

  Herkenning & Erkenning

  Met Joske Paumen & Marijt Regts (Code Sociale Ondernemingen) en Ilse van den Brand (ROZ Groep)

   

  De Code Sociale Ondernemingen creëert herkenning en erkenning van sociale ondernemingen. Tijdens deze sessie komen de ins & outs van de Code aan bod en leggen we via Social Return de link met de dagelijkse praktijk. Samen kijken we hoe deze Code Sociale Ondernemingen jou kan helpen als ambtenaar bij een gemeente of sociaal ondernemer.

  Sociaal Inkopen

  Met Provincie Noord-Brabant, gemeente Oosterhout & Buy Social

   

  Overheden staan voor het publieke belang. Toch vertaalt dat zich bij inkoopbeslissingen niet altijd in een focus op impact, door bijvoorbeeld in te kopen bij sociale ondernemingen. Hoe komt dat?
  Tijdens deze sessie vertelt de provincie Noord-Brabant waarom ze voor Buy Social hebben gekozen om sociaal inkopen door gemeenten én door de eigen organisatie te stimuleren.

  Publiek Ondernemen

  Met Jacob ten Bosch & Peter Tangel (gemeente Delft) en Thijs van Harte & Karin Leithuijser (Stella Mundi)


  Hoe organiseer je als gemeente dat (sociaal) ondernemers aan de slag gaan met lokale maatschappelijke uitdagingen? Hoe kun je als gemeente van waarde zijn? Met Publiek Ondernemen in Delft zoekt de gemeente sinds 2017 actief de samenwerking met ondernemers op. Wat werkt? En wat niet? Daarover gaan de gemeente Delft en Stella Mundi met u in gesprek.

  Q&A met Gerry Higgins

  Met Gerry Higgins (Social Enterprise World Forum)

   

  Gerry Higgins is sinds 2019 de managing director van het Social Enterprise World Forum en was directeur van Community Enterprise Scotland. Higgins heeft aan de basis gestaan van de spectaculaire ontwikkeling van het Schotse ecosysteem voor sociaal ondernemerschap en ruime ervaring met het werken op overheden. Wat kan Nederland leren van Schotland? Ga tijdens deze deelsessie met Gerry in gesprek.

  Versterken Ecosysteem

  Met Stefan Panhuijsen (Social Enterprise NL)

   

  Waar begin je als overheid als je het ecosysteem voor sociaal ondernemerschap wilt versterken? In deze interactieve sessie ga je aan slag met het versterken van het (regionale) ecosysteem. Aan de hand van theoretische kaders zoals de OECD en praktische cases brengen we sterktes en zwaktes van het ecosysteem in beeld en formuleren we vervolgacties. 

 • Tickets

  Via het onderstaande formulier kunt u zich inschrijven, betaling gaat via factuur achteraf. U kunt één persoon per keer inschrijven. Klik hier om het aanmeldformulier in een nieuw venster te openen. Vragen? Neem contact op met loek@social-enterprise.nl.

   

  Let op: is het formulier niet zichtbaar of wordt de pagina in het nieuwe venster niet weergegeven? Dan is uw browser wellicht verouderd. Probeer het nogmaals via een andere browser op uw computer of telefoon.

 • Betalingsvoorwaarden

  Indien u verhinderd bent, kunt u een collega in uw plaats te sturen. De kosten voor deelname komen dan voor rekening van uw collega en komen voor u te vervallen. Wel dient u dit vooraf door te geven aan de organisatie via info@social-enterprise.nl. Is dit niet mogelijk en wilt u zich afmelden voor de bijeenkomst? Tot 14 dagen (11 september) voor de bijeenkomst bent u Social Enterprise NL € 75 annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering minder dan 14 dagen voor de bijeenkomst bent u Social Enterprise NL het volledige bedrag verschuldigd.

   

  Betaling dient te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die met betrekking tot de invordering van het door de koper/afnemer verschuldigde en niet tijdig betaalde zijn gemaakt, zijn voor rekening van de koper/afnemer. Deze kosten worden op minimaal 10% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen tenminste € 100 per vordering bedragen.

   

  Alle getoonde kosten zijn exclusief btw.

 • Aftermovie 2018

 • Partners

  Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende partners: Gemeente Amersfoort, de provincie Utrecht, de G40 en Platform31.

  Partner

  Partner

  Partner

  Partner