• Social Enterprise NL en de Gemeente ‘s-Hertogenbosch presenteren

   

  DE SOCIAL ENTERPRISE ALS BUSINESSPARTNER

  VAN DE GEMEENTE

   

  20 SEPTEMBER 2018

  ‘s-Hertogenbosch

 • De social enterprise als businesspartner van de gemeente

  Sociale ondernemingen pakken maatschappelijke problemen aan en zijn hiermee in potentie een belangrijke partner van gemeenten. Steeds meer gemeenten zien de waarde van sociale ondernemingen en zoeken de samenwerking op. 13 van de 44 grootste gemeenten noemen het stimuleren van sociaal ondernemerschap in hun nieuwe collegeakkoord (bron).
   

  Toch is het voor veel gemeenten nog zoeken naar wat werkt. Uit onderzoek van PwC komt naar voren dat slechts 23% van de gemeenten aangeeft dat ze voldoende kennis hebben over sociale ondernemingen.


  Om de samenwerking tussen sociale ondernemingen en gemeenten te verbeteren organiseert Social Enterprise NL het congres De social enterprise als businesspartner van de gemeente. De vijfde editie van dit congres vindt plaats op 20 september in het Werkwarenhuis in ‘s-Hertogenbosch. Met onder andere:

  • Kees Vendrik (Triodos Bank)
  • Huib van Olden (Gemeente 's-Hertogenbosch)
  • Simone Kramer (Social Label)
  • Pitches van sociaal ondernemers
  • Deelsessies met best practices uit het hele land
  • En nog veel meer!

  De kaartverkoop is geopend en de eerste programma-onderdelen zijn bekend! Schrijf u gelijk in!

   

  Scroll naar beneden voor de aftermovie 2017, het programma en praktische informatie.

   

  We hopen je 20 september te zien!

   

  Team Social Enterprise NL

   

 • Aftermovie 2017

 • Sprekers

  Een greep uit de plenaire sprekers.

  Huib van Olden - Wethouder Den Bosch

  "Naar een sociaal ondernemend Den Bosch"

  Huib van Olden is wethouder Werk en Inkomen van de gemeente 's-Hertogenbosch en tevens verantwoordelijk voor arbeidsmarktbeleid, sport, zorg en eenzaamheid. Welke plannen heeft het nieuwe college om sociaal ondernemerschap te stimuleren? Op 20 september vertelt Huib van Olden meer over de ambities van de gemeente 's-Hertogenbosch.

  Kees Vendrik (Hoofdeconoom Triodos Bank)

  "Naar een nieuwe economie"

  Kees Vendrik is hoofdeconoom van de Triodos Bank, daarvoor was hij vice-voorzitter van de Algemene Rekenkamer en zat hij voor GroenLinks in de 2e Kamer. Voor de Triodos Bank geeft Vendrik inzicht in economische ontwikkelingen. In zijn key note gaat Vendrik in op het belang van sociale ondernemingen. Wat is hun rol in de transformatie naar een nieuwe economie?

  Simone Kramer (Social Label)

  "De kracht van social design"

  Simone Kramer is samen met Petra Janssen de initiatiefnemer van Social label. Met deze sociale onderneming ontwerpen ze arbeid op maat waardoor mensen aan de zijlijn meedoen en trots ontlenen aan de mooie producten die zij maken. Tevens zijn Kramer en Janssen de initiatiefnemers van het werkwarenhuis. Kramer betoogt dat de kracht van design en communicatie de alsmaar groter wordende tweedeling in onze maatschappij kan verkleinen.

  Pitches sociaal ondernemers

  Aanbod voor gemeenten

  Door in te kopen bij sociale ondernemingen kunnen gemeenten maatschappelijke doelen bereiken. Daarom is de gemeenten voor veel sociale ondernemingen een potentiële klant. Ook zijn veel ondernemers die met succes actief zijn in één gemeente op zoek naar uitbreiding. Verschillende sociaal ondernemers met een interessant(e) product of dienst zullen zich tijdens dit mini Buy Social event presenteren.

  Joske Paumen (Code Sociale Ondernemingen)

  "De toekomst van de Code"

  Joske Paumen is een zeer ervaren sociaal ondernemer, ruim 10 jaar was zij directeur bij The Colour Kitchen. In die tijd hebben meer dan 1000 leerlingen het programma van deze social enterprise doorlopen en heeft Paumen sociaal ondernemerschap in Nederland zien groeien. Paumen is nu als bestuurder betrokken bij de ontwikkeling en uitrol van de Code Sociale Ondernemingen. Hoe ziet de toekomst van de Code eruit? We horen het op 20 september!

  Henri Swinkels (Provincie Noord-Brabant)

  "Betekenisvol Brabant"

  Onder aanvoering van gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur Henri Swinkels werkt de Provincie Noord-Brabant aan de versterking van de betekeniseconomie. Bijvoorbeeld door de oprichting van Sterk Brabant en het programma Sociale Veerkracht. Swinkels is aanwezig op het congres en zal reflecteren op de rol van sociale ondernemingen én gemeenten.

 • Deelsessies

  Tijdens de deelsessies komen concrete best practices en vraagstukken aan bod. Hierbij alvast een tipje van de sluier.

  Impact meten duur en complex? Niet met Het Impactpad!

  Met: Clara van Haaften, Mark Hillen (Social Enterprise NL) en Martijn Berghman (More2Win)

  Gemeentes en financiers willen graag samenwerken met sociale ondernemingen vanwege hun impact, die moet dan wel helder zijn. Impact meten is een essentieel onderdeel van sociaal ondernemen. Maar het is nog te vaak een moeilijk onderwerp en niet voor elke ondernemer haalbaar. Waar begin je als ondernemer? Wat mogen stakeholders verwachten? En wat meet je dan? Om impact meten toegankelijk en betaalbaar voor ondernemers te maken is Het Impactpad ontwikkeld. In deze sessie nemen Clara van Haaften, Mark Hillen en Martijn Berghman je mee in het functioneren van Het Impactpad. En staan ze stil bij de vraag hoe gemeenten Het Impactpad in kunnen zetten. Een niet te missen sessie voor iedereen die met impact meten aan de slag wilt.

  Betalen voor resultaat in plaats van inspanning? Het kan met het resultatenfonds!

  Met: Astrid Kaag (Provincie Noord-Brabant) en Ruben Koekoek (sociaal ondernemer)

  De afgelopen vijf jaar is er volop geëxperimenteerd met Social Impact Bonds. Een contract met resultaatafspraken tussen overheid, sociaal ondernemer en investeerder. De volgende stap is een resultatenfonds. Dit is een methode om als overheid structureel voor resultaten te betalen in plaats van een subsidie te verlenen. De Provincie Noord-Brabant experimenteert momenteel met een deze methode. Hoe werkt dit precies? Welke kansen biedt dit voor gemeenten en sociaal ondernemers? Ruben Koekoek en Astrid Kaag nemen je in deze sessie mee in het functioneren van een resultatenfonds en delen hun lessen.

  Amsterdam Impact! Lessen uit het eerste Actieprogramma Sociaal Ondernemen

  Met: Ellen Oetelmans en Egon van Wees (Gemeente Amsterdam)

  In 2015 was Amsterdam de eerste gemeente in Nederland met een Actieprogramma Sociaal Ondernemen. Inmiddels worden er onder de noemer Amsterdam Impact vele activiteiten georganiseerd. Wat kunnen we leren van de Amsterdamse activiteiten? Hoe is samenwerking met partners uit de stad vormgegeven? Wat heeft het programma opgeleverd? Wat werkt wel en wat juist niet? Wat staat er in de toekomst op het programma? Ellen Oetelmans en Egon van Wees zijn de drijvende krachten achter het actieprogramma. In deze open sessie delen zij hun lessen!

  Flexibiliteit gevraagd!

  Met: Leon van den Dool (PwC), Gert Willem van Mourik (Gemeente Den Haag) en Matthijs de Jong (Gemeente Den Haag)

  PwC heeft in 2018 uniek onderzoek uitgevoerd door zowel gemeenten als sociale ondernemingen te ondervragen over de onderlinge samenwerking. Het onderzoek leverde zeven mechanismen op die belangrijk zijn voor de samenwerking tussen gemeenten en sociale ondernemingen. Een van de belangrijkste mechanismes is flexibiliteit. Hoe kunnen gemeenten beter inspelen op het flexibele karakter van sociale ondernemingen die vaak op meerdere beleidsthema's actief zijn? Leon van den Dool deelt samen met Gert Willem van Mourik en Matthijs de Jong van de gemeente Den Haag best practices en biedt concrete handelingsperspectieven.

  Oplossingslab: toeleiding naar sociale onderneming

  Met: Sandra Bally (C-Taste), Niel Cortenraad (Vebego), Willem van Spaendonck (U-Stal), Leendert de Bell (Hogeschool Utrecht)

  De toeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar sociale ondernemingen verloopt in bijna in alle gemeenten stroef. Een gemiste kans, want zo blijven te veel mensen aan de kant staan. Dit frustreert zowel ondernemers als gemeenten. In deze sessie gaan we daarom op zoek naar oplossingen. Verschillende toonaangevende ervaringsdeskundigen (sociaal ondernemers, grote werkgevers, gemeenten, onderzoekers) geven hun visie en onder begeleiding van een professionele gespreksleider denken alle deelnemers mee over hoe het beter kan!

  "Woningnood? De oplossing is circulair en inclusief

  Met: Peter Broekmans en Vivian Kersten (Rendiz) en Jan Emonts (Gemeente Peel en Maas)

  Gemeenten door het hele land kampen met woningnood. De recente instroom van asielzoekers heeft de vraag naar (tijdelijke) woningen alleen maar vergroot. Sociale onderneming Rendiz heeft een inclusieve en circulaire oplossing bedacht: C3 Living. Geheel volgens de cradle to cradle principes worden kleine duurzame woningen gebouwd. Het werk wordt gedaan met hulp van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een inclusieve en circulaire oplossing voor een nijpend probleem. Na vier jaar ontwikkelen wordt er volop gebouwd. Hoe is deze samenwerking tot stand gekomen? Wat is de rol van de gemeente? Hoe verloopt de samenwerking met fondsen? Welke lessen zijn er te leren? Peter Broekmans en Vivian Kersten (Directie Rendiz) vertelt over dit unieke project."

  Sociaal Inkopen: de (on)mogelijkheden van Artikel 2.82

  Met: Jack Stuifbergen (Breedweer), Bart Krull (Buy Social) Maartje Speksnijder (CMS)

  Sinds 2016 hebben overheden de mogelijkheid om aanbestedingen voor te behouden aan sociale ondernemingen waarvan 30% van het personeel een arbeidsbeperking heeft. In potentie een mooi instrument om werkgelegenheid voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt te creëren. In de praktijk wordt er echter nog maar weinig gebruik van deze regeling gemaakt. Zonde, weet Jack Stuifbergen, met Breedweer heeft hij meerdere Artikel 2.82 aanbestedingen gewonnen en op deze manier veel mensen aan het werk geholpen. Wat komt er kijken bij een Artikel 2.82 aanbesteding? Aan de hand van een concrete casus en met experts van CMS identificeren we do's and dont's.

  De succesfactoren van de sociale coöperatie

  Met: Mieke van Tilburg (programmamanager Coöperatief Ondernemen In Nederland van Cordaid) in samenwerking met Anneke van den Berg (deelnemer coöperatie), Heleen Platschorre (projectleider coöperatie) en Fred Wosgien (senior adviseur participatie gemeente Delft)

  Het aantal sociale coöperaties is de afgelopen jaren flink gestegen. Het concept spreekt aan: vanuit de bijstand verenigen mensen zich in een coöperatie waardoor ze ruimte hebben om te ondernemen, omzet kunnen maken, van elkaar te leren en te groeien naar meer zelfstandigheid. Maar levert het ook resultaat op? En wat werkt wel en wat niet? Tijd om de balans op te maken. Cordaid heeft de afgelopen jaren door het hele land meer dan 20 sociale coöperaties ondersteund. In deze sessie neemt Mieke van Tilburg je mee in de wereld van sociale coöperaties en aan de hand van de sociale coöperatie SCOPE in Delft worden de succesfactoren van sociale coöperaties geïdentificeerd en gaan we in op de rol van de gemeente.

  Wat betekent de Code Sociale Ondernemingen voor gemeenten?

  Met: Selma Steenhuisen (Social Enterprise NL)

  In de Code Sociale Ondernemingen worden de leidende principes van sociaal ondernemen uitgewerkt. Op korte termijn wordt er een apart register gelanceerd waar sociale ondernemingen die de Code onderschrijven zich kunnen registreren. Sociale ondernemingen zijn hierdoor steviger gepositioneerd in het maatschappelijke verkeer en de Code is voor stakeholders, zoals overheden en financiers, een basis om beleid op te voeren. Maar wat betekent dit precies voor gemeenten? Hoe kan de Code gemeenten helpen in de samenwerking met sociale ondernemingen? In deze sessie wordt de inhoud en het functioneren van de Code toegelicht en worden aan de hand van een concrete case de verschillende beleidsopties verkend.

  Startup in Residence: hoe betrek je start ups bij maatschappelijke uitdagingen?

  Met: Ayse Er en Sanne Collette (CTO Innovatieteam, Gemeente Amsterdam)

  Gemeenten hebben te maken met taaie problemen die om nieuwe oplossingen vragen. De innovatiekracht van start ups is dan hard nodig. Maar betrek je deze ondernemers bij maatschappelijke vraagstukken? Wat is de balans tussen de flexibiliteit van start ups en beleidsdoelen? Hoe zorg je ervoor dat de maatschappelijke doelen voorop blijven staan? Het Startup in Residence programma koppelt sinds 2015 start ups aan overheden en draait momenteel in verschillende regio's in Nederland. Hoe werkt dit programma? Hoe vind je startups? Wat zijn succesfactoren? Wat levert het op? Ayse Er en Sanne Collette van het CTO Innovatieteam van de gemeente Amsterdam delen hun lessen!

   

 • Praktische informatie

  Wanneer

  Donderdag 20 september (09.00-17.30)

  Waar
   

  Werkwarenhuis, Tramkade 22, 5211 VB, Den Bosch

  Kosten

   

  • Leden Social Enterprise NL: € 99,- 
  • Gemeenten, provincies en Rijksoverheid: € 195,- 
  • Overig: € 250,- 

   Alle prijzen exclusief btw en servicekosten.
 • Programma

  Overzicht programma (onder voorbehoud)

  09:00 - Start inloop

  09:30 - Kennismakingsrondes

  10:00 - Plenair programma I

  11:30 - Deelsessie ronde I

  12:45 - Lunch

  14:00 - Plenair programma II

  15:00 - Deelsessie ronde II

  16:30 - Plenaire afsluiting en start borrel

   

  Het is tevens mogelijk om na afloop van het congres in het Werkwarenhuis te eten. Hiervoor moet je apart reserveren via reserveringen@restaurantvanaken.nl! En bekijk ook het avondprogramma bij het Werkwarenhuis!

        

   

 • Tickets

  Kaartverkoop verloopt via Eventbrite. Het is mogelijk om zowel via factuur achteraf als direct via iDeal te betalen. Er gelden verschillende tarieven voor leden van Social Enterprise NL, medewerkers van de gemeente en overige deelnemers.

  Kunt u niet via Eventbrite bestellen, stuur dan een bericht aan Stefan Panhuijsen.

 • Betalingsvoorwaarden

  Indien u verhinderd bent, kunt u een collega in uw plaats te sturen. De kosten voor deelname komen dan voor rekening van uw collega en komen voor u te vervallen. Wel dient u dit vooraf door te geven aan de organisatie via info@social-enterprise.nl. Is dit niet mogelijk en wilt u zich afmelden voor de bijeenkomst? Tot 14 dagen (6 september) voor de bijeenkomst bent u Social Enterprise NL € 75 annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering minder dan 14 dagen voor de bijeenkomst bent u Social Enterprise NL het volledige bedrag verschuldigd.

   

  Betaling dient te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die met betrekking tot de invordering van het door de koper/afnemer verschuldigde en niet tijdig betaalde zijn gemaakt, zijn voor rekening van de koper/afnemer. Deze kosten worden op minimaal 10% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen tenminste € 100 per vordering bedragen.

   

  Alle getoonde kosten zijn exclusief btw.

 • Partners

  Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende partners:
   

  Congrespartner: Gemeente 's Hertogenbosch
   

  Structurele partners Social Enterprise NL: PwC, ABN AMRO, CMS, Stichting DOEN en het Anton Jurgens Fonds

  Netwerkpartner congres: Divosa

  Congrespartner

  Partner

  Partner

  Partner

  Partner

  Partner

  Netwerkpartner