•  

  DE SOCIAL ENTERPRISE ALS BUSINESSPARTNER

  VAN DE GEMEENTE

   

  14 SEPTEMBER 2017

  Den Haag

 • De social enterprise als businesspartner van de gemeente

   

  Het congres De social enterprise als businesspartner van de gemeente vindt dit jaar op 14 september plaats in de Caballerofabriek in Den Haag.

   

  De vierde editie van het congres over sociaal ondernemerschap en lokaal beleid is een must voor zowel ondernemers als beleidsmakers. Tot de sprekers behoren wethouder Sociale Zaken uit Den Haag Rabin Baldewsingh, auteur en onderzoeker Jonathan Holslag (De kracht van het paradijs), wethouder uit Ede Willemien Vreugdenhil (tevens voorzitter van de pijler Werk en Economie van stedennetwerk G32) en Social Enterprise NL oprichters Willemijn Verloop en Mark Hillen.

   

  Tijdens de deelsessies komen onderwerpen als inkoop, lokale netwerken, (h)erkenning van sociale ondernemingen en nog veel meer aan bod. Bekijk het programma en schrijf je gelijk in!

   

   

  "Het gemeentecongres is een netwerkplek waar ik altijd inspirerende sociaal ondernemers ontmoet, nieuwe contacten maak én leer ik hoe andere gemeenten met sociaal ondernemerschap omgaan en vaak stimuleren. Een niet te missen evenement voor beleidsmakers geïnteresseerd in sociaal ondernemerschap en hun eigen rol daarbij."
  Alex Jansen, gemeente Haarlem

 • Sprekers

  Een greep uit de plenaire sprekers.

  Rabin Baldewsingh (Wethouder Den Haag)

  "Actieprogramma Sociaal Ondernemerschap Den Haag"

  Rabin Baldewsingh is sinds 2006 wethouder in Den Haag. Sinds 2014 is hij wethouder Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport (SWWS). Baldewsingh is verantwoordelijk voor het in 2016 gelanceerde Actieprogramma Sociaal Ondernemerschap. Dit programma heeft 'de ambitie om van Den Haag dé stad in Nederland te maken voor sociaal ondernemers.' Hoe Den Haag dat doet horen we op 14 september.

  Jonathan Holslag (Vrije Universiteit Brussel)

  "Duurzaamheid, schoonheid en creativiteit"

  Jonathan Holslag is als onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is tevens bijzonder adviseur van de eerste vicepresident van de Europese Commissie Frans Timmermans. Holslag schreef verschillende boeken waaronder De kracht van het paradijs. Hierin betoogt Holslag dat Europa moet inzetten op een economie waar duurzaamheid, schoonheid en creativiteit centraal staan. Welke rol spelen sociale ondernemingen in deze economie? Holslag licht zijn visie toe!

  Willemijn Verloop (Social Enterprise NL)

  "Lokale koplopers van de nieuwe economie"

  Samen met Mark Hillen startte Willemijn Verloop in 2012 Social Enterprise NL. Tevens is ze oprichter van het investeringsfonds Social Impact Ventures. Traditiegetrouw opent Verloop het congres en neemt ze deelnemers mee langs de nieuwste ontwikkelingen in de social enterprise sector.

  Willemien Vreugdenhil (Gemeente Ede, G32)

  "Waarom de G32 kiest voor sociaal ondernemerschap"

  Willemien Vreugdenhil is wethouder in Ede waar ze onder andere verantwoordelijk is voor economie en arbeidsmarkt. Vreugdenhil is tevens voorzitter van de pijler Werk en Economie van de G32. De G32 heeft sociaal ondernemerschap tot speerpunt benoemd. Welke ontwikkelingen ziet Vreugdenhil binnen de G32 gemeenten en wat doet de gemeente Ede zelf?

 • Deelsessies

  Tijdens de deelsessies komen concrete best practices en vraagstukken aan bod. Het programma wordt nog bijgewerkt.

  Haal succesvolle sociale ondernemingen naar je gemeente: de Haagse methode

  Met Matthijs de Jong (gemeente Den Haag) en Edgar Oomen (Social Impact Lab)

  Met het Actieprogramma Sociaal Ondernemerschap werkt de gemeente Den Haag aan een socialere lokale economie. Dit doet de gemeente onder andere door sociale ondernemingen uit andere regio's te helpen een franchise/vestiging in Den Haag te starten. Hoe doet de gemeente dat en wat levert het op? In deze sessie wordt er antwoord gegeven op deze vragen aan de hand van concrete cases.

  Impact meten: waarom, hoe en wanneer?

  Met Karen Maas (Erasmus Impact Centre) en Joske Paumen (The Colour Kitchen)

  Impact meten is voor sociaal ondernemers én gemeenten een actueel thema. Ondernemers willen weten wat ze bereiken en wat ze moeten doen om hun impact te vergroten. Gemeenten willen weten hoe sociale ondernemingen bijdragen aan de eigen beleidsdoelen. In hoeverre komen deze behoeften overeen? Wat zijn de do’s and dont’s van impact meting? Wat mogen ondernemers en gemeenten van elkaar verwachten? Karen Maas heeft als Academic Director van het Erasmus Impact Centre veel ervaring met impact meting en zal samen haar inzichten delen. Joske Paumen vertelt hoe The Colour Kitchen haar impact meting heeft aangepakt en wat ze hiervan hebben geleerd.

  Social Club Den Haag: de kracht van een lokaal netwerk

  Met Gert-Willem van Mourik (Gemeente Den Haag en Rosan Gompers (Social Club Den Haag)

  In Den Haag heeft zich een actief netwerk van sociaal ondernemers gevormd: Social Club Den Haag. De Social Club organiseert verschillende evenementen om ondernemers te koppelen aan financiers en aan elkaar. Social Club en Gemeente Den Haag trekken samen op om sociaal ondernemen in Den Haag nog beter op de kaart te zetten. Dit gebeurt onder andere via de Social Hub Den Haag. Wat is de kracht van dit lokale netwerk? Hoe is het tot stand gekomen? Welke partners zijn erbij betrokken? Wat zijn de lessen voor andere regio’s?

  Sociale ondernemingen (h)erkennen: hoe en wat?

  Met Selma Steenhuisen (Social Enterprise NL), Mark Hillen (Social Enterprise NL) en Tim van Dooren (More2Win)

  Sociale ondernemingen zoeken herkenning en erkenning en hun stakeholders, waaronder gemeenten, weten wat ze wel en niet van sociale ondernemingen kunnen verwachten. Een onafhankelijke commissie heeft zeer recent de Code Sociale Ondernemingen ontwikkeld. In deze Code worden de leidende principes van sociaal ondernemen uitgewerkt en van handvatten voorzien. Hoe kan de Code de samenwerking tussen sociale ondernemingen en gemeenten vergemakkelijken? Past de Code in het inkoopbeleid? Waarom kiezen sociaal ondernemers ervoor om de Code te onderschrijven?

  Buy Social: impact door inkoop

  Met: Bart Krull (Social Enterprise NL) en Roos Spekman (Social Impact Factory)

  Social Enterprise NL en de Social Impact Factory hebben samen Buy Social gelanceerd: het leernetwerk voor publieke en private organisaties die impact willen maken met hun inkoop. In deze workshop geven zij een overzicht van de manieren waarop gemeenten sociaal inkopen stimuleren. Er is veel ruimte voor ervaringen van gemeenten en sociaal ondernemers. Wat zijn de best practices? Hoe helpt Buy Social inkopende organisaties verder? Wat kunnen gemeenten hiermee en hoe kunnen bedrijven in de regio geactiveerd worden?

  Sociaal ondernemerschap in het onderwijs: van studenten naar changemakers.

  Met Sjoerd Louwaars (Changemakerslab Leiden University) en Anna Menenti (Programmamanager Impact Economy Gemeente Den Haag)

  Steeds meer studenten zijn geinteresseerd in sociaal ondernemerschap. Het creëren van impact is voor hen belangrijker dan een een hoog salaris. Hoger onderwijsinstellingen, van MBO tot WO, moeten hierop inspelen en passend onderwijsprogramma's aanbieden. Op hetzelfde moment biedt deze trend kansen voor gemeenten die meer sociale ondernemingen zoeken. Door maatschappelijke uitdagingen te koppelen aan ondernemerschapsonderwijs wordt een win win situatie gecreëerd. Sjoerd Louwaars heeft als oprichter van het Changemakerslab van Leiden University veel ervaring met koppelen van studenten aan lokale uitdagingen. Samen met Anna Menenti deelt hij do's, maar vooral ook dont's!

  Statushouders aan het werk? De rol van sociaal ondernemerschap.

  Met Ruben Koekoek (Manager Social Impact Bonds ABN AMRO), Emerentia Meijburg (Gemeente Amsterdam), Linda Bakker (Significant) en New Bees, Hack Your Future en More 2 Win.

  Nederland is de afgelopen jaren geconfronteerd met een grote instroom van vluchtelingen. De verantwoordelijkheid om statushouders aan het werk te krijgen ligt bij gemeenten. Ondertussen bieden steeds meer sociale ondernemingen creatieve oplossingen om statushouders zo snel mogelijk naar werk te begeleiden. Van een hotel waar statushouders werken tot een incubator waar eigen bedrijven worden gestart. Krijgen sociaal ondernemers voor elkaar wat gemeenten niet lukt? Zijn ze in staat een zelfstandig verdienmodel te creëren? En hoe verloopt de samenwerking met de gemeente? Wat zegt de wetenschap over het aan het werk krijgen van statushouders? Onder leiding van Ruben Koekoek verkennen we de kansen van sociaal ondernemerschap om statushouders aan het werk te krijgen. Met presentaties van verschillende ondernemers en een reactie vanuit de gemeente Amsterdam.

   

  Vermogensfondsen en gemeenten: samen naar meer impact.

  Met: Sanne ten Bokkel Huinink (Stichting Boschuysen) en Joeri Deelstra (Gemeente Den Haag)

  Steeds meer vermogensfondsen ondersteunen (startende) sociale ondernemingen. Deze fondsen hebben vaak een regionale focus en zoeken sociale ondernemingen met lokale impact. De verhouding met gemeente, een belangrijke stakeholder voor lokale sociale ondernemingen, is daarom belangrijk. Toch is er over het algemeen nog weinig samenwerking tussen gemeenten en fondsen en wordt er soms langs elkaar heen gewerkt. In Den Haag is in 2016 een Convenant tussen de gemeente Den Haag, 15 Haagse vermogensfondsen Overleg en MKB Den Haag afgesloten. Het convenant gaat over samenwerking op allerlei thema's, niet alleen sociaal ondernemerschap. In deze sessie verkennen we hoe samenwerking tussen fondsen en gemeenten kan leiden tot betere ondersteuning van sociale ondernemingen.

  Groeiprogramma's voor sociale ondernemingen: wat werkt?

  Met Marijt Regts (Social Enterprise NL) Marrije Prins (Social Enterprise NL) Karlijn Korten (Achmea Foundation) en Kim Kiszelnik (Social Impact Factory)

  Groeiprogramma's voor social enterprises schieten als paddenstoelen uit de grond. Het idee is dat ondernemers in korte tijd door middel van een intensief programma snel groeien. Vaak worden deze programma's gekoppeld aan een maatschappelijke uitdaging zoals ouderenzorg of jeugdwerkloosheid. De gemeente, maar bijvoorbeeld ook een zorgverzekeraar, nodigt ondernemers uit om met innovatieve oplossingen te komen. In deze sessie verkennen we aan de hand de ervaringen van HeldCare en de Social Impact Factory wat de waarde is van deze programma's. Wat is nodig in welke levensfase van een onderneming? Wat is het verschil tussen een accelerator en een challenge? Hoe kijken ondernemers naar dit soort programma's? Wat is de rol van instituties als gemeenten en verzekeraars?

  De kracht van sociaal ondernemerschap binnen zorg en welzijn

  Met Marrije Prins (Programmamanager HeldCare), Mieke Koot (GeneratieThuis) en Suna Duijf (Het Danspaleis)

  Het zorg en welzijn domein is de afgelopen jaren geconfronteerd met grote veranderingen. Gemeenten heb meer verantwoordelijkheid en minder middelen. Nieuwe oplossingen zijn nodig. Steeds meer sociaal ondernemers springen in dit gat en komen met innovatieve oplossingen. Van dansavonden voor ouderen tot programma's om ouderen veilig thuis te laten wonen. Samenwerking met gemeente is cruciaal om de impact van deze ondernemers te vergroten. Dit gaat echter niet vanzelf. Welke rollen kan de gemeenten nemen? Hoe herken je een sociale onderneming binnen zorg en welzijn? Aan de hand van de ervaringen van Het Danspaleis en GeneratieThuis onderzoeken we hoe een succesvolle samenwerking tussen een gemeente en sociale ondernemingen in het zorg en welzijn domein tot stand komt!

  Hoe energiecoöperaties de energietransitie van onderop vorm geven

  Met Sander Willemsen (Energie-U) en Bouwe Taverne (BENG!)

  De energietransitie komt op gang. Juist ook op lokaal niveau. Energiecoöperaties spelen hierin een belangrijke rol. Zij betrekken bewoners en stimuleren en realiseren lokale energieopwekking en –besparing. Door de coöperatieve manier van werken creëren ze ook sociale waarde. Maar hoe werkt een energiecooperatie precies? Hoeveel zijn er actief in Nederland? Welke kansen biedt dit voor gemeenten? Hoe kan de samenwerking het best worden vormgegeven? 
  Ervaringen van energiecoöperaties Energie-U (Utrecht) en BENG! (De Bilt) worden naast elkaar gelegd en gespiegeld aan de samenwerkingspraktijk met de gemeente.

 • Impact Corners

  Impact Corners

  Tijdens dit congres kan je niet alleen kennis opdoen. Het is ook de ideale plek om te netwerken. De afgelopen jaren zijn er meerdere nieuwe samenwerkingen tussen gemeenten en sociale ondernemingen ontstaan die zijn begonnen bij een ontmoeting op dit congres.
   

  Om dit soort ontmoetingen nog meer te stimuleren organiseren we dit jaar Impact Corners. Het idee is simpel: na de lunch worden er vier groepen gevormd (op je batch vind je in welke groep je zit). Vervolgens kan iedereen aangeven wat hij of zij te bieden heeft of naar op zoek is. Bijvoorbeeld een sociaal ondernemer die op zoek is naar een nieuwe locatie in een middelgrote gemeente. Of een beleidsmaker die aangeeft te zoeken naar een ondernemer die werkt aan eenzaamheid onder ouderen. Je kan gelijk reageren op de vraag of het aanbod. Iedereen staat vrij om iets in te brengen. Denk dus alvast goed na over een interessante vraag of mooi aanbod. Het proces wordt gefaciliteerd door moderators vanuit Social Enterprise NL.
   

   

  "Steeds meer gemeenten willen sociaal ondernemerschap stimuleren. Het is dan heel belangrijk dat we niet het wiel opnieuw uitvinden, maar leren van collega's op andere plekken in het land. Het gemeentecongres is daarvoor een ideale plek."
  Femke Sandberg, gemeente Haarlemmermeer

   

  "Om meer impact in Nederland te kunnen maken met Afval loont, is goede samenwerking met gemeenten cruciaal. Op het gemeentecongres doe ik interessante contacten op, breid ik mijn netwerk uit en leer ik meer over de (on)mogelijkheden van met gemeenten samenwerken."
  Jørgen van Rijn, oprichter Afval Loont
   

 • Praktische informatie

  Wanneer

  Donderdag 14 september (09.30-17.00)

  Waar
   

  Caballerofabriek, Saturnusstraat 60, 2516 AH Den Haag

  Kosten

   

  • Leden Social Enterprise NL: € 100,- 
  • Gemeenten en Rijksoverheid: € 195,- 
  • Overig: € 250,- 

   Alle prijzen exclusief btw.
 • Programma

  Overzicht programma (onder voorbehoud)

  08.45 Inloop en registratie
   

  09.30 Start plenaire programma met Bart Krull, Willemijn Verloop, Rabin Baldewsingh, Willemien Vreugdenhil en Jonathan Holslag
   

  11.00 Pauze
   

  11.15 Start deelsessies ronde I
   

  12.30 Lunch
   

  13.30 Impact Corners
   

  14.30 Start deelsessies ronde II
   

  16.00 Plenaire aflsuiting
   

  16.30 Start borrel

        

   

 • Aanmeldformulier

  Vul onder het aanmeldformulier in of open het formulier in een nieuw venster. De betalingsvoorwaarden staan onderaan deze pagina. Werkt het formulier niet? Stuur dan alle gevraagde gegevens naar stefan@social-enterprise.nl.

 • Betalingsvoorwaarden

  Indien u verhinderd bent, kunt u een collega in uw plaats te sturen. De kosten voor deelname komen dan voor rekening van uw collega en komen voor u te vervallen. Wel dient u dit vooraf door te geven aan de organisatie via info@social-enterprise.nl. Is dit niet mogelijk en wilt u zich afmelden voor de bijeenkomst? Tot 14 dagen (1 september) voor de bijeenkomst bent u Social Enterprise NL € 75 annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering minder dan 14 dagen voor de bijeenkomst bent u Social Enterprise NL het volledige bedrag verschuldigd.

   

  Betaling dient te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die met betrekking tot de invordering van het door de koper/afnemer verschuldigde en niet tijdig betaalde zijn gemaakt, zijn voor rekening van de koper/afnemer. Deze kosten worden op minimaal 10% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen tenminste € 100 per vordering bedragen.

   

  Alle getoonde kosten zijn exclusief btw.